Internet Science and Technology

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Internet Science and Technology. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Internet Science and Technology kunt gaan studeren!

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector
De universitaire masterstudie Internet Science and Technology is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie. De studie is gericht op alle mogelijke vormen van communicatie tussen mensen en processen, zoals communiceren via e-mail en elektronisch bankieren. In al deze gevallen vormen afstand en tijd geen enkele belemmering voor het welslagen van de communicatie. Tijdens de studie houd je je bezig met het ontwerpen, realiseren en in bedrijf houden van telematicasystemen en -toepassingen. Voorbeelden van toepassingen vind je bij transport en logistiek en in het afstandsonderwijs en de gezondheidszorg. Bij telematicasystemen maken we een onderscheid tussen netwerken en diensten. Bij telematicanetwerken gaat het om de toegang tot het internet via telefoon, kabel en draadloze netwerken (zoals GSM), en het transport van gegevens door het internet via glasvezelkabels. Vooral de ondersteuning van mobiliteit door draadloze communicatie wordt steeds belangrijker. De telematicadiensten hebben betrekking op ondersteunende en toepassingsgerichte diensten, zoals multimedia over internet, 'security' en 'worldwideweb services' en diensten voor 'electronic commerce'. Deze diensten vormen de brug tussen de telematicanetwerken en -toepassingen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
7.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
7.2
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.8
Aantal eerstejaars studenten
3
Eerstejaars vrouw (%)
33.3 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0