Japanologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master in de taal- en regiostudies

Japanologie stelt de Japanse taal centraal tegenover de achtergrond van de Japanse cultuur, geschiedenis, filosofie, economie en politiek.

De major is voor alle studenten Japanologie dezelfde. Het belangrijkste onderdeel ervan is de intensieve studie van het moderne Japans. Aan het eind van je opleiding kun je teksten, van zowel zakelijke als algemene politieke-conomische, maatschappelijke en cultuurhistorische aard lezen en schrijven en gesprekken over dergelijke onderwerpen volgen en voeren. De taal wordt gedoceerd door een team van Belgische docenten en native speakers. Je volgt ook klassiek Chinees, een schrijftaal die in Japan een grote historische betekenis gehad heeft. Daarnaast krijg je een inleiding in de diverse aspecten van de Japanse cultuur, maatschappij, geschiedenis, godsdiensten en politiek evenals in het Japans recht. Je krijgt ook een aantal opleidingsonderdelen van filosofische en wereldbeschouwelijke aard.

Naast de major kies je één specifieke minor: de cultuur-historische minor of de minor in economisch beleid en management. In de cultuur-historische minor krijg je de kans om de Japanse cultuur in al haar aspecten in een ruim methodologisch, historisch en geografisch kader te plaatsen. In de minor in economisch beleid en management maak je kennis met de diverse aspecten van de economie en het bedrijfsleven, zoals de economische wetenschap, bedrijfseconomie en boekhouden.

Je wordt aangemoedigd om tijdens je studies een jaar aan een Japanse universiteit te studeren. Daarvoor zijn een aantal beurzen beschikbaar.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0