Katalytische technologie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Katalytische technologie. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Katalytische technologie kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Master in de bio-ingenieurswetenschappen

De masteropleiding katalytische technologie staat voor een moleculaire benadering van het katalytisch proces in ruime zin. Vanuit de fundamentele kennis van de moleculen enerzijds en van de gebruikte materialen (katalysator, adsorbens of membraan) anderzijds, wordt het eigenlijke proces in de fabriek opgebouwd. Alle onderdelen worden hierbij beschouwd, gaande van de synthese van de materialen, de diffusie van de moleculen in de materialen en de sorptie aan hun oppervlak, over de optimalisatie van hun actieve centra tot de reactor, kolom of module waarin ze zich bevinden. Ook de correcte fysico-chemische analyse van deze materialen, de gedetailleerde analyse van hun werking en de bijsturing van hun eigenschappen worden bijgebracht tijdens de opleiding.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Katalytische technologie

KU Leuven, Leuven