Krijgswetenschappen

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Krijgswetenschappen. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Krijgswetenschappen kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Krijgswetenschappen is gericht op de wetenschappelijke benadering van het fenomeen oorlog. Je leert over de inzet van de krijgsmacht in het verleden, heden en toekomst. Vakgebieden als internationaal recht, strategie en tactiek en internationale betrekkingen vormen een belangrijk onderdeel binnen de studie. Je leert hoe veranderende internationale machtsverhoudingen, nieuwe technologie en het informatietijdperk de toepassing van geweld beïnvloeden en hoe militairen kunnen leren van ervaringen uit het verleden. Daarnaast is er aandacht voor dilemma's binnen de krijgsmacht.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | Interdisciplinair | Breda

Krijgswetenschappen

Faculteit Militaire Wetenschappen, Breda