Kunstwetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Bachelor of Arts

Kan kunst de wereld redden? Misschien niet (meteen), maar kunst helpt wel om die wereld mooier, boeiender en verrassender te maken. Om kunst te maken, hebben we kunstenaars, maar kunst moet je ook verzamelen en tonen, onderhouden en restaureren, duiden, onderwijzen, uitleggen aan een breed publiek. Dat gebeurt vandaag hoe langer hoe professioneler. De rol van kunstwetenschappers wordt dan ook belangrijker in het onderwijs, het onderzoek, de media, de wereld van de conservatie en de vrijetijdsindustrie. De opleiding kunstwetenschappen maakt van jou zo'n volwaardige kunstprofessional.

Naast een ruim en grondig overzicht van de westerse kunstgeschiedenis krijg je historische, archeologische en filosofische opleidingsonderdelen. Die bieden je een ruim kader om kunstwerken in hun tijd en maatschappij te duiden. Uiteraard besteed je ook veel aandacht aan de kritische en analytische methode die je in je eigen kunsthistorisch onderzoek zult gebruiken. Bovendien vervolmaak je in de derde opleidingsfase je basispakket door te kiezen voor een specialisatie in roerend erfgoed en museologie, architectuur, of kunstkritiek.

Begeleide zelfstudie staat centraal in de opleiding, die een mix van feitenkennis en methodologie biedt. Daarbij worden verscheidene werkvormen gebruikt: hoorcolleges, seminaries, papers, excursies en didactische software.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0