Lager Onderwijs

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Lager Onderwijs. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Lager Onderwijs kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

De opleiding is een combinatie van theoretische cursussen en stages.
Beide opleidingscomponenten zijn nauw verwant omdat de theorie zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan concrete ervaringen in de klas.

Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op eenzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties die elke leerkracht moet bezitten.
Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).In de opleiding vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT.
Daarnaast is er een gedeelte specifiek toegespitst op het lager onderwijs met accent op Nederlands, wereldoriëatie, Frans, bewegings-, beeldende en muzikale opvoeding, wiskunde.
In het totale opleidingspakket is een stage van 45 studiepunten vervat.
De hogescholen organiseren deze stage als een zogenaamde preservice training waarin je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.
De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd met het vorderen van de opleiding en is een zeer belangrijk onderdeel van de totale opleiding.
In het 1ste jaar begin je met een observatiestage, om dan al snel beginnend te participeren aan het klasgebeuren om je zo verder te initiëren in de rol van onderwijzer.
Dit wordt aangevuld met demonstratielessen door ervaren leerkrachten en via inoefenen van deelvaardigheden in didactische ateliers.
Meestal sta je in het 1ste jaar nog samen met een collega-student voor de klas om in wederzijdse ondersteuning via waarneming en participatie de leerprocessen van de kinderen te observeren.Vanaf het 2de jaar ga je zelfstandig aan de slag in de klas en leer je complexere werkvormen hanteren.
In het 3de jaar omvat de stage de helft van het schooljaar.
De stages zullen zich situeren over de verschillende leerjaren van het lager onderwijs en via keuzestages kan je je ervaringen uitbreiden naar het buitengewoon onderwijs, het methodeonderwijs, begeleidende diensten, concentratiescholen.Doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige onderwijzer, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid, de zorgverbredende instelling, de communicatieve vaardigheden, het werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn.Voor wie?


Een specifieke vooropleiding is niet nodig.


Je wil uiteraard lesgeven aan zes- tot twaalfjarigen en hen begeleiden.


Je hebt een groot inlevingsvermogen, bent communicatief, creatief en alert.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Onderwijs en Opvoeding | Antwerpen

Lager Onderwijs

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoort Noord - Noorderplaats, Antwerpen