Leraar Fries

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Leraar Fries. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Leraar Fries kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector
De hbo masterstudie Leraar Fries is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden om leerlingen te begeleiden tijdens een zelfstandig leerproces. Ook leer je dat proces samen met de leerling te organiseren, te evalueren en bij te stellen. Verder zul je in samenwerking met collega's vorm en inhoud geven aan vakoverstijgende onderdelen. De onderwijskundige voorbereiding is gekoppeld aan het vak Fries. Dit vak gaat in op de taalkunde, letterkunde, cultuur en taalbeheersing van de Friese taal.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Aantal eerstejaars studenten
1
Eerstejaars vrouw (%)
100 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Master | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Groningen

Leraar Fries

NHL Stenden, Groningen