Lerarenopleiding 2e graad Mens en Technologie

Niveau
Graad
Sector
De hbo bachelorstudie Leraar Mens en Technologie tweedegraads is een voorbereiding op het beroep leraar in het voortgezet onderwijs, de bve-sector of het beroeps- en volwassenenonderwijs. Leerlingen in de leeftijd van twaalf tot vijftien jaar laten zich oriënteren op de techniek in hun leefwereld. Ze krijgen inzicht in het proces van ontwerpen, maken en gebruiken en in de verschillende vakgebieden van technologie. Zowel techniek en natuurwetenschappen als techniek en samenleving beïnvloeden elkaar. Je besteedt onder meer aandacht aan nieuwe technologieën en hoe deze aansluiten op de behoeften in de samenleving. Daarnaast bereid je je voor op het vak leraar. Je leert hoe je lesstof overbrengt, oefeningen voordoet en leerlingen stimuleert en corrigeert. Daarnaast verbeter je de kwaliteit van het onderwijs.

Toelatingseisen

C&M
met Wiskunde A of Wiskunde B
E&M
Volledig toelaatbaar
N&G
Volledig toelaatbaar
N&T
Volledig toelaatbaar
C&M
met Wiskunde A of Wiskunde B
E&M
Volledig toelaatbaar
N&G
Volledig toelaatbaar
N&T
Volledig toelaatbaar

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
- 6.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
- 6.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
- 7.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9 8.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
- 7.8
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
- 7.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
- -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
- 7.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
- -
Aantal eerstejaars studenten
7 22
Eerstejaars vrouw (%)
14.3 % 22.7 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Onderwijs en Opvoeding | Amsterdam

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Mens en Technologie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

Hbo | Bachelor | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Amsterdam

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Mens en Technologie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam