Management & beleid van gezondheidszorg

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

De Master in Management en het Beleid van de Gezondheidszorg is een stevige voorbereiding op leidinggevende, beleids- en onderzoeksfuncties in de gezondheidszorg. De opleiding is wetenschappelijk georiënteerd, maar tegelijk zeer toepassingsgericht. Ze is interessant voor mensen die een beleids-, leidinggevende of onderzoeksfunctie ambiëren.

De masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg wil studenten de nodige kennis, inzichten en vaardigheden aanleren, zodat ze in staat zijn kritisch en zelfstandig te functioneren in de wereld van de gezondheidszorg.

De opleiding stelt je in staat maatschappelijke verschijnselen met betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg waar te nemen, te analyseren en te interpreteren.

Op basis van wetenschappelijke analyses zul je praktijk- en beleidsrelevante conclusies leren formuleren en op een zinvolle manier leren communiceren en rapporteren. Het programma omvat naast een belangrijke wetenschappelijke pijler ook toepassingsgerichte onderdelen met het oog op beleidsvoering en management.

Troeven
De opleiding in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg heeft belangrijke troeven:  

  • De lessen worden uitsluitend ‘s avonds gegeven. De meeste studenten die een opleiding in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg aanvatten, staan immers in het beroepsleven. 
  • Veel colleges en alle oefeningen vinden plaats in kleine groepen, wat een intensieve begeleiding mogelijk maakt. De lage drempel tussen docent en student draagt ertoe bij dat eventuele moeilijkheden makkelijk kunnen worden gedetecteerd en geremedieerd. De opleiding hecht veel belang aan de inspraak van studenten. 
  • Zowel de inhoud van de verschillende opleidingsonderdelen als de gebruikte onderwijsvormen worden voortdurend aan maatschappelijke veranderingen aangepast. De opleiding blijft dus zowel qua vorm als qua inhoud zeer actueel. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van competenties die levenslang leren vergemakkelijken.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0