Master in het vertalen

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Master in het vertalen. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Master in het vertalen kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Als Master in het Vertalen leg je een brug tussen mensen. Je werkt hoofdzakelijk met de geschreven taal en je leert de betekenis van teksten en documenten nauwgezet van de ene in de andere taal overbrengen. Aan de hand van verschillende informatiebronnen (woordenboeken, terminologielijsten, internetsites, naslagwerken, vakboeken en -bladen, gegevensdadabanken, …), leer je niet alleen films en boeken, maar ook juridische, economische, technische en wetenschappelijke stukken vertalen. De Master in het Vertalen leidt tot een hoogwaardige professionele praktische vertaalvaardigheid in en uit een vreemde taal (je hebt daarbij keuze uit Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans; vertalers specialiseren in één, twee of drie talen) die is ingebed in een grondige methodische en theoretische reflectie betreffende de problematiek van het vertalen.

De opleiding behelst meer dan enkel uitstekende talenkennis. Inzicht in de terminologieleer en professionele vertaalsoftware zijn onontbeerlijk voor de aansluiting bij de beroepspraktijk. Tijdens de opleiding leer je computerondersteund vertalen en werken met de modernste taaltechnologie. Je leert hoe je software, websites en andere producten moet lokaliseren, dat wil zeggen aanpassen aan de taal, cultuur en markt van een bepaalde doelgroep. Ook het ondertitelen, een vorm van vertalen die op het eerste zicht gemakkelijk lijkt maar waarbij heel wat meer komt kijken dan het louter vertalen van zinnetjes, komt aan bod. Naast deze methodologische, theoretische en praktische opleidingsonderdelen, werk je aan een masterproef, neem je deel aan vertaalateliers en loop je gedurende een viertal weken een vertaalstage in een bedrijf of organisatie.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Antwerpen

Master in het vertalen

Campus Sint-Andries Antwerpen, Antwerpen