Materiaalkunde

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master in de ingenieurswetenschappen

Materialen en materiaalontwikkeling bepalen grotendeels de technologische vooruitgang. Je ontwikkelt nieuwe materialen en processen, leidt productieafdelingen of vervult een technisch-commerciële functie. Je wordt opgeleid voor een leidinggevende taak in sectoren waar materialen een belangrijke rol spelen. Voorbeelden zijn de materiaalproducerende en -verwerkende industrie, de nanotechnologie, de chemische industrie en de luchtvaartindustrie.

De klemtoon van de materiaalkundige opleiding ligt op een breed analytisch denken in combinatie met een probleemoplossend vermogen en een grondige wetenschappelijk-technische kennis. Speciale aandacht gaat uit naar de praktische aspecten van de materiaalkunde via casestudies en kleine projecten die je vertrouwd maken met de ontwikkeling, productie en verwerking, en karakterisering van materialen.

De opleiding geeft een keuze uit 4 materiaalfamilies en toepassingen:
- Metalen en keramieken
- Polymeren en composieten
- Nanomaterialen
- Biomaterialen

Daarenboven kies je uit 3 professionele profielen die zich focussen op:
- Onderzoek
- Productie
- Management

Daarnaast omvat de opleiding een brede waaier van vakken, variërend van meer fundamentele materiaalkunde tot geavanceerde vakken zoals biomaterialen, textielcomposieten en materialen voor nanotechnologie.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0