Milieu-natuurwetenschappen

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Milieu-Natuurwetenschappen is gericht op de studie van de kwaliteit van het milieu. Je krijgt te maken met een combinatie van verschillende disciplines, zoals biologie en scheikunde. Hierdoor kun je bijdragen aan het oplossen van milieuvraagstukken. Je ziet verbanden tussen de verschillende milieuproblemen en bedenkt daarvoor creatieve oplossingen. Bovendien kun je goed omgaan met de vaak tegenstrijdige belangen van bij bepaalde milieuvraagstukken betrokken partijen.

Toelatingseisen

De Open Universiteit stelt geen specifieke vooropleidingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.9 8.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
6.9 6.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.5 8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.6 8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
8 8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.2 7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
- -
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
8.6 8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
- -
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.4 8.4
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Deeltijd | Aarde en Milieu | Diverse locaties

Milieu-natuurwetenschappen

Open Universiteit, Diverse locaties