Musicologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Bachelor of Arts

Muziek wordt natuurlijk gemaakt door componisten en uitvoerders, maar hun werk kan enkel tot stand komen in een context waarbij onderzoek, organisatie en communicatie een belangrijke rol spelen. Daarvoor zijn mensen nodig met een brede kennis en een degelijke intellectuele en muzikale training. Zulke mensen worden binnen de opleiding musicologie in Leuven gevormd.

De KU Leuven is de enige universiteit in Vlaanderen met een opleiding bachelor en master in de musicologie.

Musicologie is de wetenschappelijke bestudering van muziek. Muziekgeschiedenis, muziekanalyse en muziektheorie staan daarbij centraal. Je leert alles over de muziek uit alle periodes van de westerse muziekgeschiedenis.

Op die manier wordt wat je studeert in een breder maatschappelijk en cultureel kader ingebed. Muziek leer je pas echt kennen door er veel naar te luisteren, door partituren te bestuderen, door zelf te musiceren, kortom, door er op alle mogelijke manieren mee bezig te zijn. Daarom krijg je niet alleen hoorcolleges, maar ook oefeningen, luisteroefeningen, practica, seminaries, interactiecolleges en papers.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0