Oude Nabije Oosten

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Oude Nabije Oosten. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Oude Nabije Oosten kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Master in de taal- en regiostudies

De masteropleiding in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten bereidt je voor op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek. Tijdens deze master ontwikkel je een kritische ingesteldheid, een zin voor synthese en vaardigheden die ook buiten het eigen vakgebied nuttig zijn.

De opleiding brengt gespecialiseerde kennis bij van één van de vier kerngebieden van het oude Nabije Oosten (Egypte/Syro-Mesopotamië/Syro-Palestina/Byzantium en Christelijk Oosten) en richt zich op het verdiepen van de kennis van taal en cultuur van het betrokken gebied, met een nadruk op archeologische, historische en socio-culturele verschijnselen.Dit geschiedt aan de hand van onderwijsactiviteiten die studenten op gevorderde wijze leren, informatie wetenschappelijk te analyseren en creatief uit te werken. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze, o.m. door een meesterproef, actief deelnemen aan het ruimer academisch debat, en dat ze in staat zijn, de onderzoeksresultaten uit te dragen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Oude Nabije Oosten

KU Leuven, Leuven