Overheidsmanagement en -beleid

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master of Science

In deze onderzoeksgebaseerde en praktijkgeoriënteerde masteropleiding bestudeer je op een kritische manier de overheid en haar kenmerken. Je gaat dieper in op het beleid dat ze voorbereidt, uitvoert en evalueert, en de manier waarop haar publieke diensten gemanaged kunnen worden en haar relatie met burgers, bedrijven en andere organisaties.(dienen te) worden.

Naast de sterke theoretische bagage verwerf je ook praktijk georiënteerde vaardigheden. Zo leer je hoe je een evaluatiebestek en opstelt, hoe je een beleidsnota schrijft, hoe je een aanzet tot een prestatiegerichte begroting maakt.

Door het promoten van een vergelijkende methode (zowel naar tijd als plaats) leer je een comparatieve ingesteldheid aan te leren, door een open houding, kritisch denken en reflectieve vaardigheden te stimuleren.

Interactieve colleges in heterogene groepen
De lessen worden in kleine groepen gegeven, ideaal voor interactieve hoorcolleges, rollen- en simulatiespelen, klassikale discussies, oefeningen, groepspresentaties en -werken waarbij je de theoretische begrippen toepast op de praktijk. De grote diversiteit aan ervaring en vooropleiding zorgt ervoor dat ook in de heterogene doelgroep praktijk en theorie elkaar tegemoet komen.

Zelf(standig) onderzoek uitvoeren en ervaring opdoen
Ben jij kritisch en nieuwsgierig naar overheidsmanagement en beleidskunde en wil je hiernaar daarnaar zelf(standig) onderzoek uitvoeren? Dan kun je je uitleven in de masterproef met een onderwerp van jouw keuze binnen het onderzoeksdomein van jouw promotor. In het kader van je masterproef is het ook mogelijk om stage te lopen in een publieke organisatie.

Het programma met vier clusters
De opleiding bestaat uit vier clusters, namelijk 'management, 'beleid', 'bestuur', en 'methoden en technieken'. Je neemt minstens één opleidingsonderdeel op uit die vier clusters. Zo verwerf je inzicht in de totaliteit van de overheid, haar beleid en de manier waarop ze zich intern organiseert.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0