Pedagogische wetenschappen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Deze masteropleiding gaat over de opvoeding, vorming en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je bestudeert vraagstukken op het gebied van opvoeding en onderwijs vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Je houdt je ander andere bezig met opvoedingsproblemen, onderwijssituaties, ontwikkelingsprocessen en -kansen. Al deze vraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd: niet alleen vanuit het kind en vanuit de opvoeders maar ook vanuit instellingen of overheden. Je besteedt daarbij ook veel aandacht aan de rol van opvoeders in de overdracht van waarden en normen. Afhankelijk van je specialisatie richt je je op opvoedingssituaties, op onderwijssituaties of op toepassingen van inzichten op het terrein van signalering, diagnostisch onderzoek, behandeling, begeleiding en adviesgesprekken.

De belangrijkste onderdelen van de masteropleiding zijn stage en these. Bij deze onderdelen word je geacht grotendeels zelfstandig aan het werk te zijn, natuurlijk wel aan de hand van aanwijzingen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0