Personeelwetenschappen

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Personeelwetenschappen. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Personeelwetenschappen kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector
De universitaire bachelorstudie Personeelswetenschappen is gericht op personeel, arbeid en organisatie. De disciplines sociologie, economie, psychologie en rechten worden tijdens de studie samengebracht en geïntegreerd. Je houdt je bezig met wetenschappelijke analyse en de toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis. Je staat uitvoerig stil bij de context waarin personeelsbeleid tot stand komt.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze studie?

Voltijd
Algemeen oordeel
7.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
7.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
8.3
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.6
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
8.1
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.4
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
5.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.9
Aantal eerstejaars studenten
159
Eerstejaars vrouw (%)
67.3 %
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 2022

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | Gedrag en Maatschappij | Tilburg

Personeelwetenschappen

Tilburg University, Tilburg