Politieke wetenschappen en de sociologie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Politieke wetenschappen en de sociologie . Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Politieke wetenschappen en de sociologie kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Bachelor of Science

In deze bachelor kies je - na een gemeenschappelijke opleidingsfase - voor de afstudeerrichting politieke wetenschappen of de afstudeerrichting sociologie. De eerste opleidingsfase is voor beide afstudeerrichtingen gemeenschappelijk. Vanaf het begin leer je hoe je aan wetenschappelijk onderzoek doet, resultaten analyseert en kritisch interpreteert. Bovendien verwerf je een brede kennis van verwante wetenschappen: communicatiewetenschap, wijsbegeerte, recht, geschiedenis, sociale psychologie en economie. Je ontwikkelt zo een stevige basis voor je verdere loopbaan aan de universiteit en in het beroepsleven.

Afstudeerrichting politieke wetenschappen

 • Hoe worden macht en gezag gebruikt?
 • Hoe komen beleidsbeslissingen lokaal en (inter)nationaal tot stand?
 • Hoe beïnvloeden de overheid en de samenleving elkaar?
 • Waarom lobbyen sommige niet-gouvernementele organisaties met meer succes dan andere?
 • Hoe komt een vredesproces op gang?


In de afstudeerrichting politieke wetenschappen bestudeer je politieke structuren en processen die bepalen hoe een samenleving wordt gestructureerd en hoe vrede, veiligheid en welvaart worden georganiseerd.

Afstudeerrichting sociologie

 • Worden allochtonen benadeeld op de arbeidsmarkt?
 • Wat doen bedrijven voor de combinatie werk-gezin?
 • Is er gelijke of ongelijke toegang tot gezondheidsvoorzieningen?
 • Waarom mislukken zo veel huwelijken?
 • Is er toekomst voor de sociale zekerheid?
 • Stemt een vrouw anders dan een man?
 • Waarom zijn statistische gegevens in de media vaak niet te vertrouwen?


In de afstudeerrichting sociologie bestudeer je de samenleving en de instituties die er vorm aan geven. Gezin, verkiezingen, religie, organisaties, jeugdbewegingen, vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, bedrijven, sociale zekerheid ... worden onder de loep genomen. Je onderzoekt maatschappelijke fenomenen als gezondheid, etnocentrisme, armoede, culturele diversiteit en sociale ongelijkheid.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Politieke wetenschappen en de sociologie

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk