Professioneel Meesterschap

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Professioneel Meesterschap. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Professioneel Meesterschap kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector
De postinitiële masterstudie (hbo) Professioneel Meesterschap richt zich op drie kerncompetenties: Ondernemen: afgestudeerde is ondernemend in onderwijsinnovaties en verbetering van lespraktijk: Onderzoeken: afgestudeerde heeft onderzoekende houding en is gericht op systematische analyse van knelpunten en het in beeld brengen van effectiviteit van aanpakken: Inspireren: masterleraar is actief gericht op inspireren en ondersteunen van collega's en hun praktijk. De nadruk ligt op ontwikkelen van excellentie in leraarschap.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd Deeltijd
Algemeen oordeel
8.5 8.5
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
8.2 8.2
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
8.3 8.1
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
9.2 8.9
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
7.7 7.7
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
7.7 7.8
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
7.8 7.7
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Master | Deeltijd | Onderwijs en Opvoeding | Amsterdam

Professioneel Meesterschap

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam

Open dagen bij deze studie

Hogeschool van Amsterdam - Amsterdam

10
dec
Open dag HvA
Locatie:
Tijd: 10:00 - 14:00

Hogeschool van Amsterdam - Amsterdam

11
feb
Open dag HvA
Locatie:
Tijd: 10:00 - 14:00

Hogeschool van Amsterdam - Amsterdam

4
apr
Open avond HvA
Locatie:
Tijd: 18:00 - 21:00