Psychologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

In deze masteropleiding krijg je de gelegenheid je kennis en vaardigheden in één van de vakgebieden van de psychologie uit te breiden. Je houdt je bezig met de kritische studie van theorie en praktijk van het menselijk gedrag, de algemene kenmerken en de verschillen, individueel en groepsgedrag, normaal gedrag en hoe het mis kan gaan. Afhankelijk van je interesse, kun je je concentreren op klinische of neurologische psychologie, ontwikkelingspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, gedragsstoornissen, sociale psychologie, psychopathologie, etc. Je wordt ingewijd in de nieuwste theorieën en in methoden en technieken van psychologisch onderzoek. Daarnaast kun je ook zelfstandig een onderzoek opzetten en uitvoeren.

Gezondheidspsychologie

In dit masterprogramma houd je je bezig met de interactie tussen psychische, lichamelijke en sociale factoren bij gezondheid en ziekte. Je leert diagnostische instrumenten kennen waarmee je assessments kunt uitvoeren en je leert hoe je interventieprogramma’s kunt opzetten, uitvoeren en evalueren.

Kinder- en jeugdpsychologie

In dit programma bestudeer je de menselijke ontwikkeling tijdens de kinder- en jeugdperiode. Je houdt je bezig met normale en problematische ontwikkelingsprocessen, waarbij je vooral aandacht besteedt aan de systematische veranderingen in de levensloop van het individu en de sociale context van de ontwikkelingsprocessen. Je leert methoden en technieken kennen om afwijkende ontwikkeling te diagnosticeren en bij te sturen.

Klinische psychologie

In dit masterprogramma leer je om te gaan met de psychische gezondheidsaspecten van depressiviteit en rouw- en traumaverwerking. Je doet psychotherapeutische basiskennis en vaardigheden op en je leert verschillende therapieën kennen, zoals gedragstherapie of cognitieve therapie.

Neuropsychologie

In dit masterprogramma verdiep je je in neuropsychologische stoornissen bij kinderen, bij neurologische patiënten en bij psychiatrische patiënten. Je leert de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de hersen-gedragrelaties kennen en je doet praktische ervaring op in het diagnosticeren en behandelen van neurologische afwijkingen.

Organisatiepsychologie

Dit masterprogramma concentreert zich op het welbevinden van individuen en groepen in organisaties. Je verdiept je in verschillende deelgebieden van de psychologie. Je leert de praktijk van interventies in organisatie en in groepen kennen. Daarnaast oefen je met coachen en begeleiding en leer je verschillende gesprekstechnieken en interventiemethoden kennen.

Psychologie van arbeid en gezondheid in organisaties

In dit masterprogramma bestudeer je welzijn en gezondheid in de context van het werk. Gebruik makend van kennis en vaardigheden uit de klinische psychologie, gezondheidspsychologie en de arbeids- en organisatiepsychologie probeer je te achterhalen welke factoren in het werk en in de persoon verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. Belangrijke thema’s zijn kwaliteit van de arbeid, werkstress, arbeidstevredenheid, werkmotivatie, burnout, ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie.

Sociale psychologie

Dit masterprogramma gaat over individuen, interpersoonlijke relaties en groepen. Je houdt je bezig met onderwerpen als sociale perceptie en beoordeling, attitudeverandering en overtuiging, automatisme van gedrag, het (dis)functioneren van intieme relaties, rechtvaardigheid in sociale relaties, stereotypen en vooroordelen, agressie en pro-sociaal gedrag. Je leert sociaal-psychologische theorieën en methodes kennen en je leert om deze toe te passen en te toetsen in de praktijk.

Toegepaste cognitieve psychologie

In dit masterprogramma leer je hoe het menselijk brein informatie verwerkt en je leert om deze kennis te vertalen in praktische toepassingen. Kennis van de verwerkingsprocessen in het brein helpt je bijvoorbeeld om reclame- en voorlichtingscampagnes zo te ontwerpen dat de informatie optimaal wordt overgebracht en opgenomen. Je kunt ook denken aan het ontwerpen van ergonomisch verantwoorde producten. Je leert om onderzoeksresultaten te vertalen naar praktijksituaties en creatieve toepassingen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0