Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

In het eerste jaar van het modeltraject vormen de biomedische basiswetenschappen een groot deel van je studie, met studiedelen als Chemie, Anatomie, Inleiding tot de biomechanica van het menselijk bewegen, Algemene biologie en weefselleer en een inleiding tot de fysiologie. Daarnaast gaat er een ruim aantal studiepunten naar kinesitherapie-onderwijs, waarbij je uitgebreid kennis maakt met de beginselen van de kinesitherapie en met een eerste module onderzoek en behandeling.

Je steekt vanaf het begin van het academiejaar de handen uit de mouwen, zodat je al snel de basisvaardigheden onder de knie – of beter: in de vingers – hebt. Je gaat op stage met recreatieve en mindervalide sporters en leert een aantal sporten beoefenen. In de vakken Psychomotoriek en Gezondheidsleer en EHBO leer je hoe gezond te leven en wat je kan doen als er iets misgaat met het bewegingsstelsel. Tot slot leer je in dit eerste jaar van je opleiding meer over diverse onderzoeksmethodes.

In het tweede jaar van het modeltraject zal je de opgedane kennis verder toepassen. Zo gaat onder andere het anatomieonderwijs verder in het studiedeel Dissectie, maar staan ook Biochemie van de inspanning en verschillende fysiologische opleidingsonderdelen op het programma.

De bewegingspromotie blijft behouden (zij het heel wat minder intensief) en wordt daarnaast aangevuld met didactiek. Je leert meer over de verschillende onderzoeksmethodes, zoals Biometrie (het opmeten van het menselijk lichaam) en statistiek. Je gaat ook dieper in op de kinesitherapie en het revalideren en krijgt vakken als Neurologische revalidatie, Module onderzoek en behandeling, Functionele trainingstherapie. Ook de eerste (observatie)stages staan geprogrammeerd in dit jaar.

In het derde jaar van het modeltraject wordt er naast een aantal globale kinesitherapie- en revalidatiewetenschappelijke studiedelen meer en meer in modules gewerkt. Elke module bestaat telkens uit twee luiken: een pathologisch/medisch luik (over alles wat er fout kan gaan) waarbij je les krijgt van artsen en een tweede luik dat handelt over de revalidatie, gegeven door gespecialiseerde kinesitherapeuten. Deze modulaire werkwijze wordt sterk uitgebreid in je masteropleiding. Daarnaast wordt er nu al veel aandacht besteed aan de typische onderzoeken en behandelingen die kinesitherapeuten dagelijks uitvoeren. Je start met het eerste deel van de klinische stages en gaat zelf aan de slag gedurende het volledige tweede semester.

Na deze drie jaren die de bacheloropleiding uitmaken, dien je inzicht te hebben in de morfologische, biochemische, fysiologische en biomechanische aspecten van het menselijk bewegen. Tevens zal je je eigen bewegingsmogelijkheden hebben verkend en uitgebreid.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0