Samenleving, recht en religie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Dit masterprogramma werd voor het eerst aangeboden in het academiejaar 2007-2008 om een antwoord te bieden op de toenemende impact van religie op een intussen sterk geseculariseerde en geglobaliseerde samenleving. Je ontdekt tijdens de opleiding een variëteit aan religieuze tradities en je krijgt inzicht in het samenspel tussen religie, recht en samenleving. Thema's die aan bod komen zijn: de plaats van religie in de publieke sfeer, het debat over secularisatie, de rol van de staat ten aanzien van de religie, de verhouding tussen kerk en staat, mensenrechten en religie, de impact van het Europees en internationaal recht op religie...

Je krijgt een basisvorming in het recht van de rooms-katholieke kerk en een inleiding in het joods, het islamitisch, orthodox, anglicaans en protestants recht.

Aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht studeer je op je eigen ritme, zo kun je deze initiële master vol- of deeltijds volgen. Daarnaast wordt voorzien in faciliteiten voor afstandsonderwijs en examenspreiding. Een ruime keuzemogelijkheid uit opleidingsonderdelen gedoceerd aan verschillende faculteiten biedt de kans om de opleiding te laten aansluiten bij je eigen interesses, noden en perspectieven.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0