Samenleving, recht en religie

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Samenleving, recht en religie. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Samenleving, recht en religie kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Dit masterprogramma werd voor het eerst aangeboden in het academiejaar 2007-2008 om een antwoord te bieden op de toenemende impact van religie op een intussen sterk geseculariseerde en geglobaliseerde samenleving. Je ontdekt tijdens de opleiding een variëteit aan religieuze tradities en je krijgt inzicht in het samenspel tussen religie, recht en samenleving. Thema's die aan bod komen zijn: de plaats van religie in de publieke sfeer, het debat over secularisatie, de rol van de staat ten aanzien van de religie, de verhouding tussen kerk en staat, mensenrechten en religie, de impact van het Europees en internationaal recht op religie...

Je krijgt een basisvorming in het recht van de rooms-katholieke kerk en een inleiding in het joods, het islamitisch, orthodox, anglicaans en protestants recht.

Aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht studeer je op je eigen ritme, zo kun je deze initiële master vol- of deeltijds volgen. Daarnaast wordt voorzien in faciliteiten voor afstandsonderwijs en examenspreiding. Een ruime keuzemogelijkheid uit opleidingsonderdelen gedoceerd aan verschillende faculteiten biedt de kans om de opleiding te laten aansluiten bij je eigen interesses, noden en perspectieven.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Samenleving, recht en religie

KU Leuven, Leuven