Specifieke Lerarenopleiding Drama

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Specifieke Lerarenopleiding Drama. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Specifieke Lerarenopleiding Drama kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Met een diploma van academische bachelor drama, kan je inschrijven voor de Specifieke Lerarenopleiding Drama samen met de inschrijving voor de master. Deze opleiding van één jaar kan dus ook over twee jaar gespreid worden. Het diploma van leraar krijg je wel pas na het behalen van de mastergraad.


Anderstalige kandidaat-studenten moeten bewijzen via een attest voldoende kennis van de Nederlandse taal te bezitten (niveau C1).


Wat leer je?


De lerarenopleiding drama is opgebouwd uit theoretische, vakdidactische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen. Het programma is zo opgebouwd dat er naast het werken aan het métier van leerkracht ook ruimte is voor individuele profilering via keuzes in de stages.


Tijdens de opleiding leren studenten de belangrijkste didactische vaardigheden en inzichten aan de hand van een breed theoretisch kader te benoemen, toe te passen en kritisch hierover te reflecteren. Ze behandelen ook de ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen.


We reiken concrete tools aan om vlotter, bewuster en efficiënter te communiceren. Je leert spreken voor een groep en oefent op spreek- en stemtechnieken. De leraar in opleiding leert zijn/haar stem en spraak beter te beheersen, en leert om met zelfvertrouwen, uitstraling en overtuiging voor een groep te spreken.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Antwerpen

SLO Drama

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus deSingel, Antwerpen