Specifieke Lerarenopleiding Muziek

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Specifieke Lerarenopleiding Muziek. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Specifieke Lerarenopleiding Muziek kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Een kunstenaarscarrière en een onderwijsopdracht gaan hand in hand. De Specifieke Lerarenopleiding Muziek betekent meer dan alleen een pedagogisch diploma. Je leert er namelijk hoe je jouw passie overbrengt op heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste skills. De opleiding staat in constante verbinding met het werkveld en er wordt ingespeeld op de noden en veranderingen in de maatschappij.


Met een academisch bachelordiploma Muziek kan je inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding Muziek samen met de inschrijving voor de Master, of nadat je het masterdiploma behaald hebt. Deze opleiding van één jaar kan dus ook over twee jaar gespreid worden.


Voor alle masteropleidingen waarvoor de optie "muziekeducatie" ingericht wordt en voor de afstudeerrichting Muziekpedagogie, bestaat ook de mogelijkheid om al 30 studiepunten (de theoretische component) van de lerarenopleiding te volgen in de basisopleiding. De praktijkcomponent (30 studiepunten) moet dan nog afzonderlijk afgelegd worden.


De lerarenopleiding drama is opgebouwd uit theoretische, vakdidactische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen. Het programma is zo opgebouwd dat er naast het werken aan het métier van leerkracht ook ruimte is voor individuele profilering via keuzes in de stages.


Tijdens de opleiding leren studenten de belangrijkste didactische vaardigheden en inzichten aan de hand van een breed theoretisch kader te benoemen, toe te passen en kritisch hierover te reflecteren. Ze behandelen ook de ontwikkeling van de mens doorheen de leeftijdsfasen.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Kunst en Cultuur | Antwerpen

SLO Muziek

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus deSingel, Antwerpen