Sterrenkunde

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

In deze masteropleiding kun je je, na je bachelor, verder verdiepen in een onderwerp uit de sterrenkunde en je leert wetenschappelijk onderzoek doen. Je maakt kennis met de nieuwste technieken om observaties te doen en je leert werken met natuurkundige en wiskundige modellen om het heelal in kaart te brengen. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe oud het heelal is, hoe de sterren en planeten zijn ontstaan of de herkomst van zwarte gaten neutronensterren.

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen kent vier onderzoeksthema's: sterrenstelsels & hun evolutie, grote schaal structuur van het heelal, gravitatielenzen en sterren & interstellaire materie. Je kunt kiezen uit drie afstudeervarianten: promotie, maatschappij en ict. Het onderwijs wordt in het Engels gegeven.

Universiteit Leiden

Deze master wordt in het Engels gegeven. Je kunt kiezen uit vier varianten: research in astronomy, astronomy & science-based business, astronomy & communication en astronomy & education.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht biedt deze opleiding aan onder de naam Astrophysics. De master wordt in het Engels gegeven. De focus ligt op fysische processen en mechanismen van de zon, de sterren en hun evolutie. Je kunt je specialiseren in theoretical physics, experimental physics, meteorology en the philosophy of science.

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam biedt deze opleiding aan onder de naam Astronomy & Astrophysics. Het astronomische instituut ‘Anton Pannekoek’ biedt een onderzoeksprgramma aan rond twee thema’s: late stages of stellar evolution & the physics of neutron stars & black holes en the birth & death of stars & planetary systems.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0