Tandheelkunde

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Deze opleiding richt zich op alle facetten die te maken hebben met het gezond houden van het menselijk gebit. De opleiding begint met het verwerven van kennis over anatomie en biologie. Ook wordt er onderwezen hoe tandvleesaandoeningen en problemen als cariës kunnen worden voorkomen en bestreden. Belangrijk is dat je bij deze opleiding niet alleen te maken krijgt met aspecten van de tandheelkunde, maar ook met psychologische en sociale benaderingen van het vak. Want waarom is de ene patiënt bang voor de tandarts en de ander niet? En hoe kun je iemand er van overtuigen dat een beugel toch het beste voor hem of haar is? Als tandheelkundige moet je beschikken over specifieke eigenschappen als accuratesse, sociale vaardigheden en precisie. Het is een opleiding die tot het beroep van tandarts opleidt, maar die aanvullend ook een aantal specialismen biedt. Voorbeelden hiervan zijn orthodontie en kaakchirurgie.

Vakken

  • Microbiologie
  • mondziekten
  • anatomie
  • tandheelkunde,
  • kindertandheelkunde


N.B.: Deze opleiding heeft een numerus fixus, hetgeen betekent dat je ingeloot moet worden.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0