Toegepaste economische wetenschappen

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Toegepaste economische wetenschappen. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Toegepaste economische wetenschappen kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

Master of Science
Deze opleiding wordt onder de naam Master of Business Economics ook aangeboden in het Engels.

Deze masteropleiding legt de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis en vaardigheden in een bedrijfskundige specialisatie. Tijdens je bacheloropleiding toegepaste economische wetenschappen kreeg je al de kans om je, steunend op een brede scholing in de bedrijfskunde, in twee domeinen te specialiseren (bv. marketing, en accountancy en financiering). Het masterprogramma laat zowel verdieping in dezelfde bedrijfskundige domeinen als verbreding naar bijkomende specialisaties toe (bv. entrepreneurship of personeel en organisatie). Op die manier kun je een heel persoonlijk afstudeerprofiel uittekenen. Bovenal laat het masterprogramma je toe om als bedrijfskundige de wetenschappelijke denkkaders zelfstandig en kritisch toe te passen, zodat je altijd verder kunt leren en evolueren in een snel veranderende maatschappij.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Master | Voltijd | | Leuven

Toegepaste economische wetenschappen

KU Leuven, Leuven