Toegepaste informatica

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

De bacheloropleiding Computerwetenschappen en de masteropleiding Toegepaste Informatica spitsen zich toe op de studie van alle aspecten van software, zowel de theoretische en wetenschappelijke aspecten als de praktische aspecten ervan. Dit omvat o.a. de studie van softwaretechnologie (programmeertalen, gegevensbanken, internettechnologie, compilers...), algoritmen en oplossingsstrategieën, ontwerptechnieken, alsook aspecten die te maken hebben met het invoeren van informatica-oplossingen in bedrijven, organisaties en de maatschappij. Daarnaast besteed je ook de nodige aandacht aan onderzoek in het vakgebied.

Software is de toekomst
Computerwetenschappen is een snel groeiend vakgebied. De informaticasector is dan ook een hoogtechnologische sector waar commerciële en technologische vernieuwingen legio zijn. Je kunt er al je creative driften botvieren in het maken van nieuwe (software-) producten. Niet zo creatief? Geen nood, de sector heeft ook een grote behoefte aan mensen die de ideeën van anderen weten te realiseren of die softwareoplossingen kunnen aanreiken voor allerlei problemen. Bovendien heeft het vakgebied een zeer grote reikwijdte. In elk (wetenschappelijk of maatschappelijk) domein krijgt men vroeg of laat met een vorm van informatisering te maken. Omdat het vakgebied zo een grote reikwijdte heeft, is het ook een ideaal vak voor mensen met een brede interesse. Op basis van een gedegen kennis kunnen informatici samenwerken met mensen uit andere vakgebieden en daar vormgeven aan informaticaoplossingen.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0