Transnationale en Mondiale Perspectieven

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master in de Europese Studie
Deze master wordt onder de naam 'Transnational and Global Perspectives' ook in het Engels aangeboden.

Al meer dan 20 jaar trekt deze internationale master studenten aan uit de hele wereld . De master in Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven biedt een gespecialiseerde en interdisciplinaire analyse van Europa's interne dynamiek en het externe beleid van de EU in de wereld.

In de interdisciplinaire master in de Europese studies: transnationale en mondiale perspectieven (MAES) vormen we mondiale, goed presterende studenten om Europa te begrijpen als een streek met de vele diversiteiten en intense cross-border en trans-border interacties en uitwisselingen. Europa is, niet enkel als continent maar ook als concept, onderworpen aan verandering en transformatie.

Het programma bestaat uit twee interdisciplinaire modules, aangeboden door diverse specialisten in Europese studies, waaronder ook cursussen over recht, geschiedenis, politieke wetenschappen, economie, taalkunde, antropologie, godsdienstwetenschap en filosofie .
De eerste module focust sterk op de grensoverschrijdende dynamiek en de geschiedenis van Europa, op het beoordelen van Europa als continent dat resultaat is van historische, culturele en sociale verschillen en gelijkenissen.

De tweede module benadrukt de politieke, economische en juridische aspecten van het externe beleid van de Europese Unie in een context van globalisering en global governance. Door deze twee specifieke modules richt het programma zich op de fundamentele interne en externe uitdagingen waarmee Europa vandaag wordt geconfronteerd.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0