Vastgoed

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

De opleiding steunt op vier inhoudelijke pijlers:Algemene vorming


Als algemene vorming krijg je onder andere Communicatie (Nederlands, Engels en Frans), ICT, en Vastgoed en maatschappij.
Dat laatste vak heeft aandacht voor de ethische, maatschappelijke en culturele aspecten van vastgoed.


Bouwtechnische vorming


In het lessenpakket van de opleiding vastgoed zal je vakken terugvinden die de professionaliteit van onze afgestudeerden op heel wat gebieden moet verzekeren.
Aangezien gebouwen je handelswaar worden, scherpen we je bouwtechnische kennis aan de hand van onder meer materialen-, constructie- en structurenleer, en expertisetechnieken.
Ook de opleiding tot Energiedeskundige type A (voor de opmaak van energieprestatiecertificaten voor residentiële gebouwen) valt daaronder.
Je wordt in onze opleiding voorbereid op het centraal examen (VEA) voor energiedeskundige type A.


Juridisch-economische vorming


De juridisch-economische vorming traint je grondig in recht en bedrijfsbeleid.
We doen dit met vakken zoals burgerlijk recht, fiscaal recht, huur- en bouwwetgeving, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht.
De bedrijfseconomische component zul je terugvinden in onder meer economie, boekhouden, financiële wiskunde, marketing enzovoort.
Organisatorische aspecten komen aan bod in onder andere organisatie vastgoedbeheer en planning.


Beroepspraktijk

In ‘Beroepspraktijk’ komen de verschillende beroepsoriëntaties (vastgoedbemiddelaar, -beheerder, -expert en -promotor) uitdrukkelijk aan bod.
Vanaf het eerste jaar verwerf je ook competenties via projectwerk: in groep pas je de geleerde theorie toe op een praktijkcase.
Je ontwikkelt vaardigheden zoals communicatie, ondernemingszin, creativiteit en zin voor overleg.Voor wie?


Specifieke voorkennis uit het secundair is niet nodig.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0