Vergelijkende en internationale politiek

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master of Science

In deze onderzoeksgebaseerde masteropleiding ontwikkel je een zekere deskundigheid binnen de domeinen van de politicologie, Europese politiek en internationale politiek. Daarnaast versterk je je analyse- en onderzoeksvaardigheden.

Wil je je verdiepen in de kenmerken, besluitvorming en scharniermomenten van de Belgische politiek? Wil je inzicht verwerven in de rol en ontwikkeling van verschillende politieke actoren (zoals sociale bewegingen, politieke partijen en, het kabinet)? Kies dan voor de major politicologie. In die major ligt de nadruk op de Belgische en de vergelijkende politiek.

Heb je interesse in de internationale politieke actualiteit? Dan is de major internationale politiek iets voor jou. Je krijgt een overzicht van de stromingen in de studie van de internationale betrekkingen en je past die toe op actuele problemen. Je raakt vertrouwd met methoden en instrumenten om eigen onderzoek in internationale betrekkingen tot een goed einde te brengen.

Of wil je eerder de instellingen, actoren en besluitvorming in de Europese Unie analyseren? Schrijf je dan in voor de major Europese politiek.

Je verwerft de kennis en de inzichten die noodzakelijk zijn voor de verdere studie van de Europese politiek en besluitvorming. Naast de gekozen major stel je een eigen keuzepakket samen. Je kiest ofwel voor opleidingsonderdelen die je kennis binnen de eigen major verdiepen, ofwel voor opleidingsonderdelen uit andere majors, om je kennis te verbreden, óf voor een combinatie van beide. Jij maakt de keuzes om de opleiding op jouw toekomstplannen en ambities af te stemmen.

Voorbereiding op de arbeidsmartk
Op het einde van je studie heb je inzicht in de manier waarop onderzoeksresultaten over politieke besluitvorming op verschillende beleidsniveaus tot stand komen. Je leert die resultaten kritisch te beoordelen. Bovendien beheers je de sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken om zelf aan onderzoek te doen.

In deze opleiding verwerf je niet alleen een sterke theoretische en methodologische basis, maar word je ook als professional voorbereid op de arbeidsmarkt door het aanbrengen van algemene competenties zoals analytische en communicatieve vaardigheden.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0