Verpleegkunde

Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste info over Verpleegkunde. Scroll nog iets verder voor wat inhoudelijke info en niet onbelangrijk, wáár je Verpleegkunde kunt gaan studeren!

Niveau
Graad
Sector

De opleiding bereidt je voor op het beroep van verpleegkundige.
Deze beroepsopleiding brengt je kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes bij, die als grondslag moeten dienen voor het zelfstandig vervullen van verpleegkundige taken in matig-complexe tot complexe situaties.
Je verwerft grondige wetenschappelijk kennis via hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie, simulatie- en/of vaardigheidsonderwijs.
Zo verkrijg je de vereiste competenties en basisvaardigheden. Je krijgt o.a. een wetenschappelijke basis anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren, farmacologie, …Je verwerft competenties in 3 domeinen: • zorg (zorg voor zieken en stervenden, individuele en collectieve preventie en GVO)

 • organisatie van de zorg (zorgprogrammering, verpleegbeleid, werkbegeleiding, kwaliteitszorg)

 • beroep (beroepsinnovatie, deskundigheidsbevordering).

 • Binnen ieder domein vervul je één of meerdere rollen: binnen het domein zorg is dit de rol van zorgverlener en regisseur; binnen het domein organisatie van de zorg de rol van ontwerper en coach en binnen het domein beroep tenslotte de rol van beroepsbeoefenaar.  Leren op de werkvloer is cruciaal in je opleiding tot verpleegkundige.
  Daarom wordt er (minstens) 2300 uur stage in de zorgsector gepland.
  Ook internationale stages zijn mogelijk.
  Daarbij leer je in teamverband en door rechtstreeks contact met de patiënten de juiste zorg te plannen, verstrekken en beoordelen.
  Je ervaart hoe de zorgsector georganiseerd wordt. Je leert als teamleider op te treden en bouwt de nodige competenties op om bijvoorbeeld gezondheidseducatie te geven aan individuen en/of groepen.
  De opleiding leidt tot de erkende titel van Verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er.  Sinds 2016-2017 omvat de opleiding 240 studiepunten (4 jaar).
  De Europese richtlijn vereist dat studenten tijdens de volledige opleiding 2300 u stage lopen waarvan 800u in de laatste opleidingsfase onder de vorm van een contractstage.
  Je doorloopt twee stages van 400 uur, gespreid over het academiejaar waarbij je werkt als verpleegkundige-in-opleiding.
  Je werkt bij één of twee werkgevers en het is de bedoeling dat je een vergoeding krijgt. Je krijgt tijdens die stages de bijhorende verantwoordelijkheid voor patiënten. De stage kan (indien gewenst) ook plaatsvinden in het buitenland.
  Je stageplek in het derde jaar, je keuzevakken in het vierde jaar en het onderwerp van je bachelorproef bepalen in welk domein jij je kennis verbreedt en wil toepassen. Dankzij je brede basisopleiding kan je in alle domeinen aan de slag.


  Voor wie?


  Specifieke voorkennis is niet vereist.
  Interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert, is wel een troef als je Verpleegkunde studeert.
  Net zoals zorgzaam en geduldig omgaan met mensen. Maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen.
  Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd.
  Je moet mensenkennis hebben, handig zijn in het uitvoeren van technische handelingen en beschikken over voldoende kennis en redeneervermogen om op elk moment de juiste beslissingen te kunnen nemen.
  Tot slot moet je ook goede sociale vaardigheden hebben.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Hbo | Bachelor | Voltijd | Gezondheid | Antwerpen

Verpleegkunde

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoort Noord - Noorderplaats, Antwerpen