Verzekeringen

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master of Science

Je verwerft de kennis, de vaardigheden en de attitudes die vereist zijn om problemen binnen de verzekeringswereld op zelfstandige wijze en in teamverband te onderkennen, te structureren en op te lossen. Je verdiept je in de problematiek en je leert hoe je de voorgestelde oplossing het best communiceert en rapporteert. Om dit doel te bereiken, worden de fundamentele concepten van het verzekeren (recht, economie, accounting, financiële aspecten, beginselen van actuariaat) grondig bestudeerd. Ook worden de analytische instrumenten, die noodzakelijk zijn om actuele problemen in de verzekeringswereld effectief op te lossen, verkend.

Aangezien verzekeren plaatsvindt in een snel evoluerende economische omgeving, wordt in ruime mate aandacht besteed aan algemeen toepasbare onderzoeksmethoden en oplossingstechnieken. De bruikbaarheid van deze algemene technieken binnen de context van het verzekeren wordt geïllustreerd aan de hand van casestudy's en voorbeelden. Terwijl de Master of Financial and Actuarial Engineering de actuariële of verzekeringswiskundige aanpak vooropstelt, staat in de master in de verzekeringen een (bredere) globale beschrijving van het verzekeren op het programma.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0