Voedings- en Dieetkunde

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

De opleiding Voedings- en dieetkunde bereidt je voor op het beroep van diëtist.
In de opleiding staat de wetenschap van de voeding en de diëtetiek centraal.
Vanuit een basis aan chemie krijg je het nodige inzicht in de samenstelling van voedingsmiddelen en hun onderlinge interactie.
Je bestudeert het menselijke lichaam in ziekte en gezondheid.
Je leert in gesprek te gaan met individuen en hen te coachen.
Je krijgt een stevige basis omtrent voedselveiligheid en hygiënebeleid en ontwikkelt relevante labovaardigheden.
Evidence based werken m.a.w. op basis van gegevens uit wetenschappelijke onderzoek vormt een rode draad doorheen de opleiding.


Er zijn geen afstudeerrichtingen in deze opleiding m.a.w. de opleiding bereidt je voor op de vier grote werkterreinen van een diëtist.  • Als diëtist in een klinische setting, in woon-en zorgcentra en/of in je eigen praktijk ga je aan de slag met individuele cliënten/patiënten, stel je een voedingsadvies of dieet (o.a. diabetesdieet, glutenvrij dieet) voor hen op en begeleid je hen tijdens de opvolging ervan. Je werkt hierbij multidisciplinair samen met artsen en andere zorgverleners.

  • Als diëtist in een voedingsdienst organiseer je het voedingsbeheer en stelt menu’s op in nauwe samenwerking met de chef-koks.

  • Je draagt (mede)verantwoordelijkheid voor de organisatorische aspecten in de grootkeuken en de toepassing van het voedselveiligheid en –hygiënebeleid.

  • Als diëtist in de voedingsindustrie ben je verantwoordelijk voor de etikettering en het navolgen van de warenwetgeving, draag je (mede)verantwoordelijkheid voor de toepassing van het voedselveiligheid en –hygiënebeleid, werk je mee aan de ontwikkeling van (nieuwe) voedingsmiddelen en/of dieetproducten, ben je vertegenwoordiger en/of geef je inhoudelijk advies aan de dienst marketing.

  • Ook binnen de preventieve gezondheidszorg kan een diëtist tewerkgesteld worden.
    Je informeert en sensibiliseert over voeding, gezonde levensstijl en ziektepreventie en organiseert educatie.


Voor wie?


Voor deze opleiding heb je bij voorkeur een wetenschappelijke basis; veel van de vakken in deze opleiding zijn immers wetenschappelijk onderbouwd.
Belangrijk is ook dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken en dat je oog hebt voor hygiëne en veiligheid.
Je moet ook sociaal vlot zijn en mensen willen motiveren en coachen.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0