Vroedkunde (Verloskunde)

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Vroedkunde situeert zich in het domein van de reproductieve geneeskunde en is gericht op de begeleiding van de zwangerschap, het geboorteproces en de zorg voor de moeder en het kind.
In het 1ste jaar leer je alles over de gezonde zwangerschap, bevalling en pasgeborene. (de fysiologie)
In het 2de jaar komen de bedreigde menselijke voortplanting, zwangerschap, bevalling en pasgeborene aan bod. (de pathologie)
Het 3de jaar richt zich op de ‘gespecialiseerde’ aspecten van menselijke voortplanting (hoogrisicosituaties, prenatale diagnose, het geven van prenatale lessen, perinatale thuiszorg, management, kwaliteitszorg, ondernemerschap…)
‘Integrale zorg’ en maximale integratie van de verschillende opleidingsonderdelen wordt nagestreefd.


Het theoretisch en het klinisch onderwijs nemen elk de helft van het programma in beslag, met meer theorie en minder klinisch onderwijs in het begin en het omgekeerde naar het einde van de opleiding toe.
De vakken ‘vroedkunde’ (embryologie, gynaecologie, genetica, verloskundige farmacologie, anesthesie en reanimatie, seksuologie en geboorteregeling, neonatologie) vormen de kern van de opleiding en worden ondersteund door een geheel van biomedische en sociale wetenschappen.


Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0