Werktuigkunde

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master in de ingenieurswetenschappen

Werktuigkunde is een erg breed domein binnen de ingenieurswetenschappen. Het integreert zowat alle disciplines uit de technologie en de techniek. Elk apparaat of product waar we in het moderne dagelijkse leven mee omgaan, is het resultaat van een steeds verder gaande synergie tussen verschillende basistechnieken.

Alle producten die ten dienste staan van de moderne maatschappij ontstaan uit de mix van uiteenlopende technische disciplines. De werktuigkunde is de integrator bij uitstek die al deze ontwikkelingen realiseert. Vaak zijn technologische ontwikkelingen in de werktuigkunde een katalysator voor vernieuwingen in aanverwante domeinen.

Werktuigkunde is een algemene opleiding die alle disciplines van basiswetenschappen, techniek en technologie integreert. Een essentieel element van de opleiding werktuigkunde aan de KU Leuven is de directe praktijk van elke student in het reële bedrijfsleven. Na de ontwerpopdracht in de bacheloropleiding kom je in het masterprogramma opnieuw intensief in contact met de industriële realiteit.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0