Wijsbegeerte

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Deze opleiding biedt een theoretische benadering van verschillende kwesties. Vele ontwikkelingen op het gebied van politiek, cultuur en wetenschappelijke bevindingen vinden hun oorsprong in de filosofie. Bij deze opleiding zal je veel lezen over uiteenlopende standpunten die verschillende mensen hebben ten aanzien van bepaalde onderwerpen. De onderwerpen zijn vaak vanzelfsprekendheden. Toch stelt de filosofie juist deze zaken ter discussie. De filosofie stelt vragen over onderwerpen die in de wetenschap of in de maatschappij nog vaag of ondoordacht zijn. Voorbeelden van deze vragen zijn: is er een wetenschappelijke methode die altijd op gaat en leidt deze methode tot waarheid? Wat is het wezen van de mens? Vinden we dat in God, de natuur, atomen, cellen? Kunnen mensen zelf bepalen wat goed of slecht is?

De moderne wijsbegeerte onderscheidt zich van de traditionele door het leggen van directe verbanden met andere disciplines zoals politiek, psychologie en natuurkunde. Erg belangrijk in deze opleiding is dat je leert om niet de standpunten van anderen over te nemen, maar om zelf standpunten te vormen die logisch zijn opgesteld.

Vakken

- Ethiek
- Esthetica
- Logica
- Kennisleer
- Taalfilosofie
- Wijsgerige antropologie
- Filosofie van de geschiedenis.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0