Wiskunde

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

De masteropleiding Wiskunde biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in mathematische problemen en vraagstukken op alle terreinen van de wiskunde en toepassingen van wiskunde in andere disciplines. Deelgebieden die aan de orde komen zijn onder andere

  • symbolic computing
  • financiële wiskunde
  • wiskundige natuurkunde
  • algebra en meetkunde
  • kansberekening en statistiek
  • Je kunt ook kiezen voor een variant die opleidt voor het onderwijs, communicatiefuncties of het bedrijfsleven met vakken als geschiedenis van de wiskunde, communicatie en massamedia, organisatiekunde of financieel-economisch management

Vakken Master Wiskunde

Je krijgt colleges in vakken als statistische mechanica, kwantum mechanica, stochastische analyse, kansberekening, mediagebruik en popularisering, computational number theory, spectral theory, verzekeringswiskunde, elektrodynamica, perturbation theory en differential equations.

Radboud Universiteit Nijmegen

De RUN biedt vijf varianten van deze master aan: een onderzoeksvariant; een management- en toepassingsvariant die je voorbereidt op dienstverlenende, coördinerende en/of sturende academische functies buiten het directe wetenschappelijke onderzoek; een communicatievariant die opleidt tot academische functies in voorlichting en/of journalistiek; een educatievariant om eerstegraads docent wiskunde te worden en een combinatie van de communicatie- en educatievarianten. De RUN kent de volgende specialisaties: symbolic computing, mathematical physics, financial mathematics en mathematics & education.

Rijksuniversiteit Groningen

De RUG biedt een onderzoeksgerichte (p-variant) en een beroepsgerichte variant (m-variant beleid en bedrijf wiskunde) van deze master aan. De RUG kent de volgende specialisaties: algebra & meetkunde, dynamische systemen, analyse en kansrekening & statistiek.

Universiteit Leiden

Aan de UL heb je de keus uit vijf programma’s: algebra, geometry & number theory, applied mathematics, mathematics & science based business, mathematics & education, mathematics & communication.

Universiteit van Amsterdam

Over de master mathematics aan de UvA zijn geen bijzonderheden bekend.

Vrije Universiteit Amsterdam

Aan de VU heb je de keus tussen twee soorten masteropleidingen: research profile (onderzoeksmaster) en social profile. De research master kent de volgende specialisaties: algebra & geometry, mathematical analysis, stochastics en joint programme (een gezamenlijk programma van negen Nederlandse universiteiten).

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0