Wiskunde

Niveau
Graad
Sector

De opleiding Wiskunde houdt zich bezig met de studie van wiskundige structuren. Vaak zijn dit structuren die hun oorsprong vinden in onze dagelijkse leef- en werkomgeving. Zo heeft het ‘world wide web’ wiskundig gezien een structuur die we graaf noemen. Een stelling die je over grafen bewijst, is toepasbaar op elk praktijkvoorbeeld waarin je deze structuur herkent. Soms worden zulke structuren om redenen van elegantie en schoonheid bedacht en vinden dan later onverwachte toepassingen. Elektronisch betalen is hiervan een dagelijks terugkerend voorbeeld. Wiskunde is daarmee ook een groeiende gereedschapkist waarmee allerlei problemen kunnen worden aangepakt en opgelost.

Opleiding Wiskunde

Het eerste jaar begint waar het VWO is geeindigd en gaat dan al snel de diepte in. Na verloop van tijd is er steeds meer ruimte voor specialisatie. Het bachelortraject wordt afgesloten met een scriptie.

Vakken

voortgezette lineaire algebra, meetkunde, informatica analyse, computergebruik, filosofie, ethiek van de techniek

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0

Waar kan ik dit studeren?

Wo | Bachelor | Voltijd | | Kortrijk

Wiskunde

Campus Kulak Kortrijk, Kortrijk