Wiskundige ingenieurstechnieken

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Master in de ingenieurswetenschappen

Deze master is uniek in Vlaanderen en steunt op toonaangevend onderzoek aan de KU Leuven, dat onder meer geleid heeft tot verscheidene spin-offbedrijven.

De steeds toenemende computercapaciteit om metingen te verwerken, data op te slaan en modellen uit te rekenen, biedt enorme mogelijkheden voor om belangrijke problemen in het bedrijfsleven en de maatschappij op te lossen. Vaak zijn wiskundige technieken hierbij cruciaal. Enkele voorbeelden:
- Hoe werkt een automatische piloot?
- Hoe spoor je misbruik van kredietkaarten op?
- Hoe ontdek je welke genen een belangrijke rol spelen bij kanker?
- Hoe simuleer je de evolutie van broeikasgassen in de atmosfeer?
- Hoe bepaal je de waarde van financiële producten zoals opties?
- Hoe comprimeer je beelden van vingerafdrukken?
- Hoe bereken je vliegtuiglawaai?
- Hoe optimaliseer je de werking van een chemische reactor?

Op het eerste gezicht hebben deze toepassingen misschien weinig met elkaar gemeen, maar schijn bedriegt. Voor elk van hen zijn er grote hoeveelheden data en allerhande modellen beschikbaar. Wiskundige technieken zijn cruciaal voor de efficiënte verwerking van deze data en voor een snelle en nauwkeurige simulatie en optimalisatie.

Toelatingseisen Master

Voor masters gelden specifieke toelatingseisen. Raadpleeg de website van de desbetreffende instelling voor de concrete toelatingseisen.

Bekijk waar je dit kan studeren

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0