Faculteit Militaire Wetenschappen

Den Helder
Niveau
Universiteit
Bachelors
1
Masters
1
De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), onderdeel van de NLDA verzorgt het militair-wetenschappelijke deel van de officiersopleidingen.
De universitaire bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie zijn vanaf 1 september 2011 geaccrediteerd. Daarmee zijn het civiel erkende bacheloropleidingen. Naast deze bacheloropleidingen biedt de FMW de Engelstalige masteropleiding Military Strategic Studies. Afgestudeerden van de master krijgen de wetenschappelijke titel Master of Arts.
De academie telt 350 militairen en burgers in de vaste staf en ongeveer 900 studenten en (internationale) cursisten. De studenten van het NLDA heten ook wel cadetten (landmacht, luchtmacht en marechaussee) en adelborsten (marine). De adelborsten volgen hun opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder. De cadetten doen dat aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Opleidingen van Faculteit Militaire Wetenschappen

Wo | Bachelor | Voltijd | Interdisciplinair |Den Helder

Militaire Systemen & Technologie

Wo | Master | Deeltijd | Interdisciplinair |Den Helder

Military Technology, Processes and Systems (MTPS)

Kennismaken met de Universiteit?


Adres:
Het Nieuwe Diep 8
1781 AC DEN HELDER

Andere vestigingen

5 opleidingen | 0 open dagen
Faculteit Militaire Wetenschappen

Breda