Nordwin College

VMBO-groen & MBO Buitenpost

Nordwin College is een opleidingscentrum voor VMBO-groen, MBO (BOL/BBL) en Cursus & Contract.

Instelling
Nordwin College

Vestigingen in
Buitenpost, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek

Bezoekadres
Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost

Meer informatie