Horizon College - Hoorn

Onderwijsassistent

Niveau 4

Heb je altijd al in het onderwijs willen werken? Als onderwijsassistent help je de leerkracht bij zijn werk. Je werkt meestal op een basisschool, maar je kunt ook op een middelbare schoool of in het volwassenenonderwijs gaan werken. Je helpt de leraar bij het voorbereiden van de les door bijvoorbeeld materialen klaar te zetten. Tijdens de les begeleid je (groepjes) leerlingen. En je geeft aandacht aan leerlingen die niet zo goed mee kunnen komen met de rest. Je helpt ze en geeft ze extra uitleg. Soms help je de leerkracht bij nakijkwerk en woon je vergaderingen bij. Wat je precies doet als onderwijsassistent hangt af van de leeftijd van je leerlingen. Tijdens de opleiding leer je hoe je je als onderwijsassistent moet opstellen in verschillende klassituaties. Je leert op welke manieren je leerlingen van verschillende leeftijden kunt begeleiden. Er wordt veel tijd besteed aan de vakken pedagogiek en didactiek (onderwijskunde).

BOL/BBL
Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL, dat hangt ervan af bij welke instelling je de opleiding wilt gaan volgen. Kijk hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:
- vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met doorstroomvoorwaarden
- lbo- of vbo-diploma met alle vakken op C-niveau
- mavo-diploma met minimaal 4 van de volgende vakken op D-niveau: Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, wiskunde
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
- gelijkwaardig diploma
- verwante beroepsopleiding op niveau 2 met doorstroommodules en een positief advies

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

De meesten komen terecht in het basisonderwijs, waar het gebruikelijk is met onderwijsassistenten te werken. Werken in het volwassenen- of beroepsonderwijs is ook mogelijk. Doorleren op een hoger niveau, bijvoorbeeld door de PABO te doen, is ook mogelijk.

Duur
Deze opleiding duurt 3-4 jaar.