Horizon College - Alkmaar

Sport- en bewegingsleider

Niveau 3

Ben je een sportfanaat en een kei in organiseren? Dan is dezeopleiding op niveau 3 op je lijf geschreven! Je wordt opgeleid tot Bewegingsleider.Als Bewegingsleider probeer je mensen aan het sporten te krijgen. Ditdoe je door het organiseren van sportevenementen, wedstrijden entoernooien. Je zorgt voor de materialen en maakt een draaiboek voor water moet gebeuren.

Daarnaast doe je de pr om ervoor te zorgen dat het evenement veeldeelnemers trekt. Je verzorgt ook trainingen en sportlessen voor(groepen) mensen. Verder stel je sport- en bewegingsprogramma's op voorspecifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen engehandicapten. Welke vakken je tijdens de opleiding krijgt hangt af vanje specialisatie, dat kan bijvoorbeeld sportbegeleider, trainer ofinstructeur zijn. Er wordt in ieder geval aandacht besteed aan coachen,leidinggeven en het organiseren en plannen van evenementen.

BOL/BBL
Dit is een BOL-opleiding.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen
  • vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met doorstroomvoorwaarden
  • lbo-, vbo-, of mavo-diploma
  • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
  • diploma verwante beroepsopleiding op niveau 2

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Je kunt gaan werken bij sportverenigingen, overheidsinstanties, gezondheidscentra, bij een gemeente, bij provinciale en gemeentelijke sportraden of bij landelijke sportorganisaties en bonden. Je kunt ook verder leren op mbo-niveau 4 en een opleiding voor sport- & bewegingscoördinator volgen.

Duur
Deze opleiding duurt 2-4 jaar.