ROC A12 - Locatie Ede, Reehorsterweg 80

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Niveau 3

Lijkt het je leuk om met kinderen te werken? Dan is pedagogisch werker een beroep voor jou. Je werkt met kinderen van allerlei leeftijden, van baby's tot jong volwassenen. Vaak hebben de kinderen waar je mee werkt gedrags- en opvoedingsproblemen. In een gesprek met de ouders of opvoeders breng je de (thuis)situatie en de problematiek in kaart. Daarna stel je een dagindeling of plan voor de verzorging op. Je bedenkt activiteiten die het probleem van het kind aanpakken. Als pedagogisch werker herken je de sociale, emotionele en zintuiglijke afwijkingen in gedrag. Tijdens de opleiding leer je met kinderen van verschillende leeftijden om te gaan. Je leert wat pedagogiek inhoudt en je leert afwijkend gedrag te signaleren.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen

- vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met doorstroomvoorwaarden
- lbo-, vbo-, of mavo-diploma
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
- diploma verwante beroepsopleiding op niveau 2

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Je kunt gaan werken in de kinderopvang, bij kinder- en (jeugd)psychiatrische instellingen of in het basisonderwijs.

Je kunt je verder specialiseren als pedagogisch werker jeugdzorg of pedagogisch werker kinderopvang.