ROC A12 - Locatie Ede, Reehorsterweg 80

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Niveau 4

Wil je graag met kinderen werken? Dan is pedagogisch werker een beroep voor jou. Je komt in aanraking met kinderen van allerlei leeftijden, van baby's tot jong volwassenen. Deze kinderen hebben een handicap, taal- of ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen of opvoedingsproblemen. In een gesprek met de ouders of opvoeders breng je de problematiek in kaart. Daarna stel je een plan van aanpak op. Je bedenkt creatieve of onderwijskundige activiteiten om het probleem op te lossen. Je geeft leiding aan begeleiders en pedagogisch werkers en beheert de financiën van je organisatie/vestiging. Daarnaast begeleid je leefgroepen en help je jong volwassenen hun leven in te richten. Tijdens de opleiding leer je kinderen met emotionele of sociale problemen te begeleiden. Je leert een zorgplan op te stellen en hoe je dat in werking stelt.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen

- vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met doorstroomvoorwaarden
- lbo- of vbo-diploma met alle vakken op C-niveau
- mavo-diploma met minimaal 4 van de volgende vakken op D-niveau: Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, wiskunde
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
- gelijkwaardig diploma
- verwante beroepsopleiding op niveau 2 met doorstroommodules en een positief advies

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden