ROC van Flevoland - MBO College Almere (Buiten)

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Niveau 4

Help je graag mensen en ben je een echte regelaar? Dan is deze opleiding Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener net iets voor jou. Je helpt mensen graag met dingen regelen en lost problemen met ze op. In een gesprek met de cliënt kom je te weten wat zijn behoefte is. Meestal gaat het om dingen die te maken hebben met werk, geld, huisvesting, opleiding en verzekeringen. Je geeft informatie en bepaalt welke stappen ondernomen moeten worden. Je behartigt de belangen van de cliënt en onderhandelt namens hem met instellingen en instanties. Daarnaast help je mensen bij praktische dingen zoals het schrijven van brieven en het invullen van formulieren.

Tijdens de opleiding leer je vraag- en oplossingsgericht denken. Je doet ook kennis op over sociaal-juridische zaken. Je kunt aan de slag in beroepen als consulent bewonerszaken, opvang medewerker of trajectbegeleider.

BOL/BBL
Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL,dat hangt ervan af bij welke instelling je de opleiding wilt gaanvolgen. Kijk hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:

- vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg met doorstroomvoorwaarden
- lbo- of vbo-diploma met alle vakken op C-niveau
- mavo-diploma met minimaal 4 van de volgende vakken op D-niveau: Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, wiskunde
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo
- gelijkwaardig diploma
- verwante beroepsopleiding op niveau 2 met doorstroommodules en een positief advies

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener kun je werken in de gezondheidszorg (bij verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen), de jeugdhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg en de sociale dienstverlening.
Je kunt ook verder leren en een aansluitende hbo-opleiding volgen, zoals social work