ROC van Amsterdam - MBO College Hilversum

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Niveau 4

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de opvoeding enontwikkeling van kinderen of jongeren? Dan is  de opleidingGespecialiseerd Pedagogisch Medewerker iets voor jou. Naast een gedegen theoretische basis krijg je de kans om het vak in depraktijk te leren. Het werken met kinderen leer je natuurlijk vooraldoor het te doen. Na deze opleiding ben je breed inzetbaar. Je kunt aande slag in de  kinderopvang , een kind centrum, buitenschoolse opvang of in het basisonderwijs, een brede school of speciaal onderwijs ofvoortgezet onderwijs.

Iets voor mij?

Je vindt het leuk om met kinderen te werken en ze iets te leren. Je kunt je goed inleven en vindt het niet lastig om grenzen te stellen. Je bent flexibel, geduldig, en hebt een opmerkzame en open blik. Alleen op eengroep of voor een klas staan vind jij niet eng en je neemt graag deverantwoordelijkheid.  Behalve opvoeden en verzorgen, begeleid jekinderen in hun ontwikkeling en houd je de ouders en/of verzorgershiervan op de hoogte. Zaken die geregeld moeten worden, leid jij ingoede banen.  Ouders en collega’s kunnen op je bouwen en bij je terechtals ze vragen hebben. Zij hebben het volste vertrouwen in jou!

Tijdens de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker gaan leren enpraktijk samen op. Op lesdagen krijg je vakken als pedagogiek, didactiek en sociale communicatie. Ook krijg je basisvakken als rekenen enNederlands. Gedurende de opleiding leer je goed met anderen samen tewerken. Je leert kijken naar kinderen en weet wat je moet doen inlastige situaties.

BOL/BBL

Deze opleiding kun je volgen in BOL of BBL, dat hangt ervan af bij welke instelling je de opleiding wilt gaan volgen. Kijk hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toelatingseisen

  • Diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg;
  • Diploma VMBO theoretische of gemengde leerweg;
  • Overgangsbewijs van HAVO 3 naar HAVO 4;

Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage loopt

Toekomstmogelijkheden

Afhankelijk van de uitstroomrichting waar je voor kiest, kun je na je opleiding aan de slag op een school, in de kinderopvang of op een kind centrum. Met een niveau 4 diploma kun je ook doorstromen naar een hbo-opleiding.