Terra - MBO Emmen

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

Niveau 4

Als manager dierverzorging ben je werkzaam in dedierenhouderij op een bedrijf dat recreatiedieren houdtDe dieren worden in deze sector meestal niet gebruiktvoor productie. Het gaat om dienstverlenende bedrijvenmet een recreatieve, educatieve, sociaal-culturele en/oftherapeutische functie, zoals: dierenasiels, kinderboerderijenkennels, dierenpensions en dierenparken. De beroepspraktijkis afhankelijk van het gehanteerde bedrijfssysteem. Jeverzorgt de bedrijfsvoering in overleg. Daarbij gaat het om hetplannen, organiseren en evalueren van bedrijfsprocessen enhet onderling afstemmen daarvan. Je onderhoudt contactenmet leveranciers en klanten.

Als dierenhouder heb je een leidinggevende en coördinerenderol. Je bent medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringbedrijfsresultaten en continuïteit van het bedrijf en/ofde instelling. Als de arbeidsbezetting laag is, heb je ookuitvoerende taken, zoals het voeren en verzorgen van dedieren, het onderhouden van de leef- en werkomgeving enhet coördineren en begeleiden van de vruchtbaarheid en devoortplanting van de dieren.

Tenslotte zorg je voor de juiste toepassing vankwaliteitssystemen. Je moet dus een balans vinden tussenbedrijfsvoering en uitvoerende werkzaamheden. Je bentbetrokken bij het bedrijf. Je hebt een ondernemende enpro-actieve houding. Maatschappelijke ontwikkelingen ziejij als kansen voor je bedrijf. Je bent flexibel, zorgvuldig enresultaatgericht, en hebt voortdurend aandacht voor (hetwelzijn van) de dieren.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan één van de volgende eisen voldoen:
- vmbo-diploma
- overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze

Toekomstmogelijkheden

Als manager dierverzorging kom je terecht bij bedrijven en instellingen die recreatiedieren houden zoals kinderboerderijen, dierentuinen en dierenspeciaalzakenJe kunt ook doorleren en een hbo-opleiding volgen bijvoorbeeld dier- & veehouderij.