Deltion College - Zwolle

Monteur middenspanningsdistributie

Niveau 4

Heb jij een technische kijk op de zaken en wel zin in een afwisselende baan? Dan kun je in de infratechniek gaan werken. Infratechniek is de techniek die gebruikt wordt bij het bouwen van de infrastructuur. Dat is het geheel aan wegen, spoorwegen, vaarwegen, bruggen, viaducten, buizen en kabels om vervoer mogelijk te maken. Naast het praktische werk dat je doet, geef je leiding aan je medewerkers en zorg je ervoor dat iedereen volgens de veiligheidseisen werkt. Ook houd je de administratie van de werkzaamheden bij. Tijdens de opleiding leer je met welke gereedschappen monteurs in de infratechniek werken. Omdat je best gevaarlijk werk doet, leer je ook hoe je veilig kunt werken en wat je moet doen als er iets misgaat met bijvoorbeeld de aanleg van elektriciteitskabels.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen

- Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg sector techniek. Heb je een diploma van de sector zorg & welzijn, landbouw of economie, dan moet je wiskunde of natuur- en scheikunde 1 gedaan hebben.)
- Mbo-diploma niveau 2 van een verwante beroepsopleiding, bijvoorbeeld monteur data/elektra.
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Je kunt dit soort werk onder andere doen bij energiebedrijven.